Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.superband.hu

Hatályba lépés ideje: 2019.01.01.


Bevezetés:

Legyen kedves gondosan elolvasni Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön rendelése leadásával elfogadja Cégünk Általános szerződési feltételeit!

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy Általános szerződési feltételeinkkel kapcsolatos kérdése van, felveheti Cégünkkel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:


Cégünk adatai:

Cég neve: Sallai Gábor EV Kisadózó (AAM)

Székhelye: 1064 Budapest Podmaniczky utca 57

Postacíme: 1064 Budapest Podmaniczky utca 57 2/14

Adószáma: 67026506-1-42

Cégjegyzékszáma: 42552887

Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság

Cég bankszámlaszáma: 109180010000008605140015


Képviselő neve: Sallai Gábor

Honlap címe: www.superband.hu

E-mail cím: superbandwebshop@gmail.com

Telefonszám: +36 709849883


Tárhelyszolgáltató adatai: Wix.com


Fogalmak:

Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen

Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül

Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint

  • jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás

  • kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: a szerződés tárgyát képező termék megvásárlására vagy szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés, amely a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, távollévők közti kommunikációs eszköz alkalmazásával, távértékesítési rendszer keretein belül kerül megkötésre

Távollévők közti kommunikációs eszköz: a felek távollétében szerződési nyilatkozat megtételére alkalmas eszköz, pl. internetes hozzáférést biztosító eszköz, nyomtatvány, katalógus, telefon

Termék: webshopunk árukészletében lévő, eladásra szánt, birtokba vehető, Szerződés tárgyát képező, forgalomképes ingóság

Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy

Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul...

az ÁSZF teljes és érvényes szövege a következő linken érhető el, mivel a terjedelme miatt itt nem fér el: https://drive.google.com/file/d/1sTjNXC37D1eYXNV7E-C2oamwTHtet9LZ/view?usp=sharing